hormatly talyplar ve beyleki agzalar adamzat kowmunyn ene garnyna düşdüginden bashlayan ve adamyn ölümi bilen tamamlanan ADAM HUKUKLARY VE AZATLYKLARYNY halkara kabul edilen ylalashyklara yada yewropa adam hukuklary beyannamasy ve birleshen milletler halkara beyannamasyna layiklykda ADAMZAT KOVMUNYN NAHİLİ HAK VE HUKUKLARY BAR ve bu hukuklaryn ulanylmasy ve durmushda ornashdyrylmasynda dovletlerin öz halklaryny ve dolandyrysh rajimleri nache gornushden ybaratdyr,bu görnüshlerin haysysy bolanda adamzat kowmunyn hak ve hukuklaryna hormat goyular ve durmusha gechirler bu barada nameleri bilyaniz ve uztunde durdugymyz ADAMZAT KOWMUNYN AZATLYKLARY VE HUKUKLARY namelerden ybarat? bu barada öz pikirinizi yazmagynyzy hayish etyan

Köneler, murad-001 tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir