shu wagt okadym shu habary. Ozum Asgabatda bolup habarymam yokdy. Turkmenistanyn Futbol Federasiyasynyn baslygyny calsypdyrlar.shu yerde Belki eshidensiniz gechen gunlerde Bizin yygyndy komandamyz myhmanchylykda Oman bilen dushushdy, we 1-2 hasabynda asgyn geldiler.olam bu yerde Hawa, bu dushushyga bizin yygyndy komandamyz dine milli chempionatymyzda oynayan oyunchylary alyp gitdi. Yagny, hic bir legionerlerimiz bu dushushykda yokdy. Muna indi nahili dushunmeli?! 2 hepdeden gaty wajyp bir oyun oynamaly,dine ol oyunam dal,shondan sonky 3 hepdan dowamynda gruppada galan oyunlaramyzam oynamaly we siz taze oyunchylar barlap goryarsiniz. Nirde gorlup eshidilen zat?! Bizin komandamyzyn gruppadaky yagdayy we geljekki oyunlaryn kalendary bolsa barde Federasiyanyn yokarsyndaky ady tazelemegin wagtymyka shu wagt? Taze oyunchy eksperiment etmegin wagtymyka??

Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir