Men meselem 9 sanly sany (we ondanam kop) 3 minutlap shol sana seredip, son size yatdan shol sany aydyp bilyan. Onson birinin keypini 1 minutda dushurip bilyan. Ozumin keypimi yarym minutda yokaryk goterip bilyan. A sizin zehinlerniz?

Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir