Hemmä salam! 11.01.2021 seneden, 17.01.2021 sene aralygynda, Talypçylar bäsleşigi geçirilýär!
Bäsleşikde iň aktiw bolan mowzuklar, teswir ýazmak boýunça, mowzuk açmak boýunça, görülmeler, teswirler boýunça awtorlara TOP 3 reýting hasaplanylýar!

Bäsleşige islendik agzlar gatnaşyp biler! Bäsleşik şertleri!
bäsleşik üçin blog açsaňyz blogyň adyndan soň #talypçy heştegi goýmak şert, eger goýulmasa, bu top reýtingde hasaplanylmaýar!
bäsleşik üçin teswir ýazanyňyzda #talypçy heştegi goýmak şert, eger goýulmasa, bu top reýtingde hasaplanmaýar!

Bellik: negatiw, hapa sözlerden heşteg edip ýazylan, blog ýa-da mowzuklar bäsleşige gatnaşyp bilmeýär we reýting hasaplamalarda, hasaba alynmaýar!

Bäsleşik ýeňijilerine:
TOP 1 - Reýtinge, 20TMT tmcell nomerine pul oklanylyp berilýär
TOP 2 - Reýtinge, 10TMT tmcell nomerine pul oklanylyp berilýär
TOP 3 - Reýtinge, 5TMT tmcell nomerine pul oklanylyp berilýär

Ýokarkdaky sowgatlardan hem başga, YekeTak.Ru saýtyndaky profiliňiziň ID belgisini ýa-da nikiňizi aýtsaňyz, sowgatlar(saýt hasaby üçin pul) hem-de 1 aýlyk mugt Premium hasap berilýär(TOP1,TOP2,TOP3 hemmesine-de).

Ýeňijilere sowgatlary 17.01.2021 senede gowşululýar....

Bäsleşigiň sponsory @VPNLARTM Telegram kanaly!
Kanala agza boluň we iň täze serwer kodlaryndan habarly boluň ;)
Kanal ssylkasy: https://t.me/vpnlartm

Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 days ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir