Şu temany açaýynmy açmaýynmy diýip köp pikir etdim. Açmakçy. Sizden ýönekeýje haýyşym goooogle reklammalaryna her gün birje gezek basyşdyrsaňyz diýýän kyn görmän. Talyplar.com-a eden kömegiňiz bolsun, ýöne bu ýere gireniňiz üçin bu haýyşy edemok. Mejbur dälsiňiz, diňe bassaňyz hoşal boljagymyzy aydýas. Kyn zat haýyş eden däldirinä ? :D

Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir