Bir adam Ybrayym Edheme don sowgat getiryar. Ybrayym Edhem ol adama:
- eger sen bay bolsan, men senden bu dony kabul edern, diyya. Ol adam:
- men bay, diyyar. Ybrayym Edhem ondan:
- nache pulun bar? diyp soranda, ol adam:
- 2 mun dinar, diyp jogap beryar. Ybrayym Edhem:
- sen sho pulun 4 mun dinar bolmagyny isleyanmi? diyende, ol adam:
- hawa, diyyar. Onda Ybrayym Edhem:
- yene-de pula matach bolsan, onda sen entek garyp, shonun uchin men sen bu donyny kabul edip bilmen, diyyar.

Yagshyzadalaryn Bahary.

Edebiýat, soho tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir