Salam! Men düýden bäri blog açyp bilemok .Ýazgymy ýazyp paýlaş diýen ýere basamda düşnüksiz hatlar çykýar.Sebäbi nämedenkä aýdaýyň.

Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir