1.Gözüñiziñ içine sabyn çalyp bilmersiñiz.
2.Saçyñyzy sanap gutaryp bilmersiñiz.
3.Diliñiz daşyndaka burnuñyzdan dem alyp bilmersiñiz.
4.Edil şu wagt siz 3-nji hakykady edip gördüñiz.
5.Siz munuñ dogrydygyna göz ýetirdiñiz (ýöne şonda-da siz kiçijek güjüjige meñzediñiz )
6.Siz şu wagt gülýäñiz sebäbi oýlandyrdy. 7.Haha eger öjüñizi almak isleseñiz başgalarada ugradyň!

Internet sahypalaryndan toplan - Perhat Sabirovv

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir