ýaşlaryn köpüsi şu güni bilen ýaşaýa(özümem şolar ýaly)..iň aňary gitse bir hepde soňrasyny planlaýar..ýaman azymyz(ýaşlar) bir ýyl soňrasyny pikir edýä,planlaýar,\"men şu ýerde bolaryn,şu zatlary ederin\" diýýär..geljegi gaýgedibem saçyňy agardasyň gelenok:) Bu hakda pikiri bolan ýazsynla??ýaşulylar siz köpräk ýazyn!!:D

Köneler, rebuilder tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir