Soyyan sozin kim tapdyka aslynda
Juda yakymly soz aytmaklyk agyr
Ony aytman galmak welin mumkin dal
Sonsuz yasamagam mumkin dal agyr

Gaydyp gelyan bile yasan oglanlam
Sorayarlar yeri natdin aytdynmy
Yada yene bu gezek hem onkiñdey
Bolgusyz gurrunler bilen gaytdynmy 

Bilenoklar oz basyna dusmansoñ
Yogsa menem aytjakdana nacezar
Bile gelyas yanky kinoñ tasiri
Hakda gurrun edip cola koceden 

Gurrunimiz oba hakda oy hakda
Bayramcylyk şanly seneler hakda 
Özge soyusyanler soyyanler hakda 
Okuw mugallymlar yeneler hakda

Gurrun arasynda bolsa şo sözi
Men saña aytjagam aytjagam bolyan 
Sol gudratly sozin jadyly soziñ 
Aydylaryna garasyanynam bilyan 

Çekinjenlik gursun yene bolmady
Hoslaşdyk sen gitdiñ öynize bakan 
Soýýän sozi bilen tassyklanyança 
Bu soygimiz oyunmyka cynmyka 

Gaydyp gelyan oz ozime igenyan 
Namañe derkardy kinoñ gurruni 
Aytmaga derek soyyan sozini
Ance urunsanda bu gunä gecdi 

Erte gelse yene bagt synalar 
Kä kellä bolgusyz pikirler gelyä
Wah bit zady oñarmandyr köneler 
Şo sozi oglanlar gyzlara dälde
Gyzlar oglanlara diýmeli bolsa
Görsene nähili hezil bolardy 


Olaram duýardy kynlygyny şonda
Aý bolya by zatlañ barysy hyyal 
Biderek ozimi azara goyyan 
Ertir bir dañ atsyn hökman aydaryn 
Bagyšla garagöz men seni söýýän

Awtor:T.Owezow.

Täzelikler, Sabirowa_M tarapyndan 3 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir