Soyguli.ru

Salam dostlar-doganlar. Onki soyguli.ru giryan agzalar hazir ol yene oz isine baslady. Yeketak.ru diyip yazsanyz cykar sol hazir onki ady soyguli.ru

Dowamy »

424 7
Täzelikler, 2 months ago


Agza bolmak

Salam talyplar.com agzalary sizden bir hayyst bar nadip talyplara agza bolmaly yada nikini uytgetmeli?

Dowamy »

396 7
Sorag-jogap, 2 months ago


Aglama yetim gyz sen aglama

Dolanmagyn seni aldan nadana
Aglama ýetim gyz goý sen aglama
Sen meniňki diýip ýüpsüz baglana
Aglama ýetim gyz goý sen aglama.

Ýekelik tümlüge goýup gidene
Söýgün gaýasyndan aşak itene
Ak bägüle ejir beren tikene
Aglama ýetim gyz goý sen aglama.

Gumly köçäňizde gatnaş niceme

Dowamy »

294 5
Edebiýat, 2 months ago


....

Cagyryldym bardym senin toyuna
men barmasam bu gelshiksiz boljakdy
gutlamaly boldum den dushlam bilen
yone diyiljek soz bagrymy diljekdi...Bokurdakda bir uly dash donup dur
bir soz diysem erap yash bolup damar
emma,gutlamaly syrym bildirman
gozlerimden anar dostlaryn senin......

Dowamy »

310 5
Edebiýat, 2 months ago


Gitara aydymlary

Salam dodtlar,doganlar. Saglyklarynyz goumy? Sizden birzat sorajakdym kyn gormeseniz?
Gitarada aydylan aydymlary nirden tapsa bolyar?
Goegle yazsan cykarmaya cykarsada skacat edip bolanok diyya. Komek edip bilmeyanizmi?

Dowamy »

278 3
Sorag-jogap, 2 months ago


......

Ýalñyz diýme, ýekeligi söýsemem,
Ýalñyzlygym duýup käte ezilsem
Bolsañda perişde gelmegin sorap,
Indi seni söýmen eger köýsemem.

Adymy tutmagyñ hiç islämok indi,
Ýat bolandyr meniñ adym sen üçin,
Unudylýar seniñ beren wadalañ,
Birwagtlar sen ýanarsyñ men deýin.

Seni söýendirin...

Dowamy »

418 10
Edebiýat, 2 months ago