Seylebir gun geldi men yeke galdym,
Ne dosdum bar ne yakynym yanymda.
Tutyny goyberip aynany yapyp,
Bir ayylganc gygyranym yadymda.

Seylebir bir gygyrdym yasygy ceynap
Oz sesime gulaklarym gapyldy
Otegci akyp dur eylakde beylak
Ne ha gelen nede goren tapyldy.

Yenede gygyrdym yasygy ceynap
Tapylmazmy hey bir gowunlik beren
Birinin sesi geldi henizem barow
Mesligine cydap bilman yorenler.

Adamlaryn aydymlaryna ynanyp,
Yuregimi ayamda goterip gezdim,
Yagsylyga maysa bolup yranyp.
Yananlyga welin gayydek dozdim.

Gara cynym bilen uydum paklige,
Sadalyga uydum gup gitdim gepe.
Ka gyz yaydananda onune atdym,
Tanrym bu nameka pikire batdym.

Yazyk guna oz erkinden otilya,
Men dine bir zada okunyan,
Bu bosak galan gursakda,
Yuregimin gujenlanine okunyan.

Awtor - Kakajan Meredowyň öz durmuşyndan

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir