ey halaýuyk!!!talyplar.comy tanamadymla??:O haçandan bäri girmäm soň tanamadymam!1?*:O nameboldy muna??forum bolaýypdyra bäri:O.. öňleri yaman giňişleýin saýtdy..!!ya men yalňyşýanmy??

Köneler, rebuilder tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir