Watan habarlar programmasynda tarakan görkezileni üçin TW-de 30 adamy işden aýrypdyrlar diýýärler. Türkmenistandakylar habar dogrymy? Köplenç okaýan gazedim Guardian-da hem şeýleräk habar çykypdyr. Guardian-daky habar

The country\'s president, Kurbanguly Berdymukhamedov, took news of the insect so badly that he responded by firing no fewer than 30 workers from the main state TV channel, the news website Kronika Turkmenistan reported yesterday.
Ot, suw we tarakan belasyndan Alla sizi gorasyn! Omyn!

Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir