Bir yaş oglan öz daşary yurtda okayan söýgülisiniň doglan gününe sowgat etmek isleyar. Sowgat saylamak üçin ol oglan söygülisinin uyasy bilen maslahatlaşmak kararyna gelyar. Olar uly uniwermaga gidyarler. Ol yerde bir sagat aylananyndan son, ellik satyn alyp sowgat etmek kararyna gelyar, gyzyn uyasy bolsa pursatdan peydalanyp özüne türsik saylanyar. Satyjy ayal daşyny gaplanynda atdanlykda olaryn paketlaryny chalyshyar, oglan bolsa paketin ichini barlamazdan soygulisine shol tursikli paketi ugradyar, onun ustune sheyle hat yazyar: “Ezizim, men senin doglan gunun barada yatdan chykarandyryn oytmezin yaly sana shujagaz sadaja sowgady ugradyaryn. Men shu sowgady sayladym, sebabi biz nira bolsa-da bir yere chykan mahalymyz senin geyenini entage chenli goremok. Men tas uzynragyny alyadym, yone satyjy ayal mana gysgasyny al diyip maslahat berdi, chykarmak ansat bolyar diydi. Men ak renklisini aljak boldum, yone ak basym hapalanyar, shonun uchin garasyndan aldym, satyjy ayal hem ozunin uch hepde bari geyip borenini gorkezdi – we onunky hem bir azajyk hapalanan diyyamesen, gaty arassa. Satyjy ayal shuny hem geyip gorkezdi, ona-da gaty gowy gelishdi. Men hakykatdan hem shu wagt senin yanynda bolup shony oz elim bilen sana geydiresim gelyar, arman mumkinchilik yok.. Shubhesiz, ikimiz indiki gezek dushushyanchak ona kop erkegin eli degip biler. Ynanay, geljekde seni her bir gorenimde, her bir dushushanymyzda ony ogshamak meni has bagtly edip biler. Yuwanyndan son derrew geymeli, yogsa daralyar. Sonky dowur moda – gyrasyny eplap geymeli, ichki tuylerine yel chalar yaly. Sen halarsyn diyip umyt edyarin we sen gaydyp gelen wagtyn sen geyenini gormegi arzuw edyarin. Tuys yurekden soyyarin.

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir