Şu gün meň mylaýymja joramyň doglan güni. 1 ýaş garraýan güni ;) Saglyk, şatlyk, söýgi, ruhy belentlik, ynam, alçaklyk, BAGT, mylaýymlyk hiç wagt seni terk etmesin! Ýaşan ömrüň manyly bolsun! Şu wagtky häsýediňi hiç wagt ýitirmezligiňi dileýän! Galnyny tel aýdarn :) Agzalar gezek sizden Mylaýymja agzamyzy gutlamak. Irden gelip açjakdym weli ýetişmedimlaý. Желаю молодости долгой, Огня, душевной теплоты Здоровья, радость и веселя И исполнение мечты. Желаю так же и успеха И верных преданных друзей Большого счастье в личной жизни И честно пройденных путей.

Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir