[ AZERBEÝJAN EDEBIÝATYNDAN TERJIME ]

Belkide, möhümem däldir señ üçin,
Howlukma aýdaýyn, bil neçüýn geldim.
Belki senem meni küýsänsiñ diýip,
Bu gije men seni görmäne geldim.

Nirde galdy ol öñki söýgi sözlerim,
Köp wagyt bolupdyr seni görmänim,
Bu derde, señ bilen dertdeş bolmanym,
Bu derdi señ bilen çekmäne geldim.

Bilýlärin gelişim boldy bihabar,
Ýaşamak kyn maña ynanaý sensiz.
Ol gözleriñ ýaşy akypdyr sessiz,
Göz ýaşyña mendil bolmana geldim.

Sensiz ýaşasamam-da, her günün haram,
Sen bolmasañ öler men, bar bolsañ ýaşar.
Ýa gideli biz bile, bitsin bu ýaram,
Ýa-da gazgyn gabrymy, ölmäne geldim.

Xəyal Xəzri.

AZ-dan TR-a terjime: Azeri qızı.
TR-dan TM-a terjime: Allaberdi.

Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir