Häzirki wagtda Türkmenistanyň bank ulgamy öz müşderilerine online hyzmatlaryny hödürlemegi dowam edýär.Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň bank ulgamy müşderileriň bank kartlaryna birikdirilýän “Internet-bank” we “Mobil-bank” hyzmatlaryny banka barmasyz her bankyň öz internet sahypasynda birikdirmäge mümkinçilik döretdi.Bu hyzmaty her bir bank kartynyň eýesi özüne hyzmat edýän bankynyň internet sahypasyna girip özbaşdak banka barmasyz ýerine ýetirip bilerler.

Täzelikler, bank tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir