Galamyñam reñkleriñem bar, jennetiñ suratyny çek-de içine gir!

* * *

Köp kişiniñ esasy meselesi heniz öz-özi bilen tanyşmadygyndadyr.

* * *

Guş, gül hemem çaga bar bolsa, gorkup oturma, dünýäde ähli zat ýerbe ýer.

* * *

Adam agaç ýalydyr. Ülje berenok diýip injir agajyna gatyrganyp bolarmy?!.

* * *

Ker adamyñ gapysyny näçe kakañda saña haýry nä?!.

* * *

Gowy mugallymyñ ýeke-täk maksady bardyr, olam: şägirdiniñ halypasyndan ozdurmagy....

N.K

Edebiýat, GaRa_TmyN tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir