Robert Kiýosakiniň Baý kaka garyp kaka kitabynyň terjimesini işleýän. Öň barmyka şuň terjimesi, bilýäniňiz bar bolsa ýazaýyň.

Sorag-jogap, htkursant tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir