Toýdan öñ
oglan: Uraa! Menin eyyam garashmana takatym yok!
gyz:Belki men giderin?
oglan:yok,beyle zat asla kellanede gelmesin!
gyz:Sen meni soyyanmi?
oglan:Elbetde!
gyz:sen mana ikilik edip gordunmi?
oglan:yok,beyle pikirler sen kellane nadip gelyar?
gyz:meni ogsharmyn?
oglan:howwa!
gyz:meni urarmyn?
oglan:hich hachan !
gyz:sana ynansa bolarmy?
Toýdan soñ
Aşaklygyndan depa okamaly

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 5 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir