Adam üçin iň gowy türgenleşikleriň biri – pul sanamakdyr. Sebäbi ol:

– Bogunlardaky agryny aýyrýar;

– Gan basyşyny kadalaşdyrýar;

– Diş we kelle agyrylary aýyrýar;

– Gözüň görüşini gowulandyrýar;

– Işdäňi açýar;

– Egin-eşikleriň hilini gowylandyrýar;

– Daş-keşbiňi owadanlaşdyrýar;

– Ýaşaýyş-durmuş şertleriňi ýokarlandyrýar;

Edebiýat, bank tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir