Bir maşgalada eje, kaka we 3 çaga bar.
Olar maşgala bolup surata düşmek isleýärler.
Ejesi we kakasy bir ýerde dursalar näçe dürli
görnüşde surata düşip bilerler ?

Sorag-jogap, Technoman tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir