Salam gadyrly agzalar. Daway nakyl düzelin. Ine men birinji nakylym: \"Sabyr ajy, sony süyji; dagy yykar onun güyji.\"

Köneler, japbakow tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir