gadymky orsun tikin maşynlarynda altyn bar diýýäler , dogrumyka şol , bahasy 60-70mln ))


gyzyklydaow meňüçin )

Sorag-jogap, mrt tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir