time jurnaly ýyl soňlap gelýäkä 2007in \'lerini saýlady.. şu ýerdäki ýazgyda habarlar,aýdim saz, bilim, iş dünýäsi, tehnologiýa, sport we pop culture ýali umuman 50 kategoriýa boýunça.. olardan käbirleri.. top 10 website top 10 oýun top 10 kino film top 10 oýlap tapyş beýleki listler üçin şu ýer

Köneler, Shazada tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir