ejanin gyzyna haty: "mahriban gyzym,seyle gun geler men garraryn,sonda mana dusunjek bol,goldavym boljak bol...egerde nahar iyemde birden dokaysem ya da senin komeginsiz geynip bilmesem sabyrly bol,men sena shu zatlary nache yyllar ovredenimi unutma,egerde sen bilen gurlesenimde sol bir zady yuz gezek gaytalasamam,menin sozumi bolme..hacanda sen chagajykkan men sana shol bir ertekini ,sen uklar yaly mun gezek aydyp beryardim,hacanda men taze chykan tehnologiyalara dushunmeyanimi goreninde,mana gulup seretme,men sana sheyle kop zatlary ovretdim:nadip dogry iymeli,geyinmeli,gurlemeli,ozuni alyp barmaly...egerde birden ikimiz gurleship otyrkak men gurrunimizi yadymdan gidiraysem gynanma,in esasy zat sol vagt:men sen bilen gurlesip sen bolsa meni dinlap bilyanligin..egerde bir gun menin ayaklarym hereket etmesini goyaysa ,mana ellerini ber,men sana yoremegi ovredenimde ellerimi berip ovredishim yaly,birdenka anym gidip menin yashasym gelenok diyip zeyrenaysem gaharyn gelmesin,vagty gelende sen mana dushunersin..menin garrylygymy gorup gynanma,aglama..men sana durmusa basda gadam basan vagtlarynda komek edishim yaly,senem mana omrumi ahyrlamaga komek ber,menin yanymda bol...omrumi sabyrlylyk soygi bilen tamamlamaga komek ber...men bolsa sana oz yylgyrshymy hemde hich vagt ochmedik ummasyz soygimi serpay goyup giderin,men seni soyyan menin mahriban,jan gyzym!"

PerhatSabirow
+99364290174

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir