● Dünýäde 128 million çaga okuw mümkinçiliklerinden mahrum ýagdaýda ýaşaýar we bularyň 70 milliony gyz çaga.

● Dünýä ilatynyň 800 milliony sowatsyz

● Bularyň ählisiniň okuw mümkinçiligine gowuşmagy üçin bary-ýogy 5 milliard dollar ýeterlik bolýar.
--------------------------------------------
■ Dünýäde aýal-gyzlaryň makiýaž serişdelerine sarp edilýän pul mukdary bolsa 18 milliard dollara barabardyr.

■ Öýdeçi haýwan iýmitlerine ýylda jemi 17 milliard dollar harçlanýar.

■ Ýewropa halky ýylda diňe buzgaýmak üçin 11 milliard dollar sarp edýär.

■ Bilimsizligiň jemi maddy ýitgisi 1 trillion 11 millard dollardyr.

{Adamlar bilimsiz galandyklary sebäpli özlerini neşe serişdelerine, beden täjirçiligine we radikal çärelere urýarlar. Guramalar we Hökümetler bulara garşy göreşmek üçinem bir býudžet bölüp aýyrmaly bolýar. Goraýjy hekimlik (neşäni taşlamak üçin klinika çykdajylary we şm.) hem muňa degişli.}

■ 2013-nji ýylda asudalygy goramak üçin sarp edilen serişde 9,8 trillion dollara barabar boldy.

Radhi al-Mabuk
(BMG-da eden çykyşyndan)

Bilim, Gurban93 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir