1. Bedende suwyñ azalmagyna getirýär

2. Çakyza (мигрень) keseline täsir edýär

3. Bedende witamin we minerallary azaldýar

4. Göwreli enelere zyýanly

5. Ÿürek üçin zyýanly

6. Gan basyşyny ýokarlandyrýar

7. Aşgazana zyýanly

8. Süyji keseline zyýanly

Peýdalary

İrden kofe içmegiñ peÿdalary:

1. Bedene energiÿa berÿär

2. Işjeňligi artdyrÿar

3. Kaloriÿa harçlanyşyny çaltlandyrÿar.

4. Ruhy taÿdan güÿchlendirÿär

5. Rak keseliniñ öñuni alyar

Täzelikler, (shyh)sho men tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir