Su gosgy name diyjek bolya, oz pikirlerinizi ataysanyzHabar bergil, Kasym hojam
Ne çölüstandyr, dagy bäş?
Agzynda kyrk mün kyrk dişi,
Ne yylandyr ayagy bäş?

Synamda yşkyn dagy bar,
Dilsiz, agysyz yagy bar,
Üç yüz altmyş ayagy bar,
Her ayagyn barmagy bäş?

Ne matadyr, harjy segsen,
Ne tüjjardyr, borjy segsen,
Ne galadyr, burçy segsen,
Bowgany yetmiş, bagy bäş?

Garanky dünyade älem,
Yigrimi bäş at bir öyde jem,
Her ata yigrimi bäş adam,
Her haysysynyn yaragy bäş?

Magtymguly diyr, ne nalan,
Ne gün yazylmyş, ne diwan,
Säher wagty dogan keywan,
Garasy kyrk mün, agy bäş?

Edebiýat, Aygerek tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir