Ezizim sen menin baky soyjegim
Senden ozgani men soyip bilmerin
Biraz senem men halyma dusunay
Ene atam garsy bolsa nadip soyeyin.

Bir burcda ene ata bir burcda soygi
Aydayda jogabyn kimi soyeyin
Olar meni su gune getirdiler
Olardan bashgany nadip soyeyin

Yuregum aglayar su wagt ezizim
Gosgyny gozyaslar icinde yazdym
Bilmeyadim onden beyle boljagyn
Bilen bolsam sen dunyane girmezdim.

Senden bashgany men asla soymerin
Kalbymyn torunde dine sen adyn
Mahribanlam entek soyme diyseler
Aydayda onsan men nadip soyeyin.

Perhat Sabirow

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir