Name ucin adam olyarka adamam tebigatyn bir miwesi mysal ucin turkmen arcasy 800 yasaya kabir dini makalalarda huday ilki adam bn how enani doretdi huday bulary bagyn icine goyberip dine injir agajynyn miwesinden iyman dip buyurdy yone olar hydayyn sozne garsy cykyp injiri iydi muna hudayyn gahary gelip adam ata olumi ebedi miras berdi we bizem sony ebedi miras alanmz ucin olyas diyen pikirler bar sizem pikrinizi yazsanyz

Sorag-jogap, MenejerAtajan tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir