Adamyn sacy 2kg agramy goterip bilya
Adamlaryn49%asgyrandan sonra "oy"diyya
Dunyade in uzyn omurli ynsan hytaydan 253yas
Dunyade in uzyn adam anerikada2Metr 72 sm

Bilim, MenejerAtajan tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir