Şugün howa 0℃. ertir şugünkiden iki esse sowuk bolsa näçe ℃ bolar?

Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir