men bir türkmen aýdim gözleýän.. aýdimyň ady \"unut meni\" .. ýöne kimiň aýdýanini hiç bilip bilmedimdä.. ony men myspace`imde music player`e başga biriniňkiden alyp goýdum aslynda..alan yerimde ine şu ýerde!!!!!! hiç hili info ýazilmandyr.. diňe unut meni diýýä.. turkmençe.. parahat amandurdyýewiň sesine meňzeýa sesi .. =O tapyp bir ýere goýup biljek bamy?! sizem halarsyňyz 100%!!!! esasam türkmenistandakylardan ullakan haýyş?! yakdaaaaaaa bu aýdym ýakdyyyyyy :)

Köneler, Shazada tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir