Halas et

Yürek señ bilen ýaşaýar ynan sözüme,
Senden başga ýar görünmez meniñ gözüme.
Sen bolmasañ erk edip bilemok özüm-özüme,
Bu giñ äleme sygamok, al meni ýanyña!?

Kararym ýok, sen bolmasañ meñ ýanymda,
Halas et, halas et meni gaýgydan,

Isleseñ gar bolup ýagaýyn, ýöne sen buz bolma,
Isle ýaz bolup açaýyn, güllerim soldurma,
Ýöne men ''sen'' diýip geçeýin, sen menden gitme,
Uçup gidýän guşlar ýaly söýgümi terk etme.

Kararym ýok sen bolmasañ meñ ýanymda,
Halas et, halas et, meni gaýgydan!?


Azat Dönmezow we Zulfiýa Jumabaýewalaryñ aýdymynyñ goşgusy
Tekst görnüşine geçiren: JekSparro

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir