Optimizm - Durmuşa gowy tarapdan seretmek, hemme adamlar gowy görmek, bütün wakalar netijesini iň gowy ýagdaý diýip hasaplamak. Pessimizm - Durmuşa we adamlara negatif tarapdan seretmek, hemme zatlar ýamanlyga tarap barýa diýip hasaplamak. Ýarysyna çenli suw guýulan stakany görkezip, \"şu näme ?\" diýip soranlarynda, şeýleräk jogap berer diýip pikir edilýär. Optimist \"Ýarysy doly stakan\". Pessimist \"Ýarysy boş stakan\".

Köneler, mc_merw tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir