Egerde iş ýerimizdäki kagyzlary kompýuterdaky faýllar ýaly papkalara geçirip bolýan bolsa gör nähili oňat bolardy. Ine Wolfgang Rýosler we Katrin Langdagy şu meseläni çözmek üçin diwaryň ýüzünde “Iş stolyny” döretdiler. Suratda görşümiz ýaly papkalar magintiň kömegi bilen birikdirilip içine iş kagyzlarymyzy salyp bileris. Şeýle hem gerekmejek hapalarymyzy hapa atylýan ýerik (Корзина) atyp bilersiňiz: Suratlary ulaltmak üçin üstüne BASYŇ! Çeşme

Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir