salam.. gowja sadyyanja gosgylar bo-sa goyalyn teswirde.. ertir.komdan zatdan galak gacakaary bar bolsa.. @nowca, @gurban93 @turkmentalyp we basgalar

Edebiýat, Nepes29 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir