In uly baylyk-akyldyr,
in uly gedaylyk-akmaklykdyr.
Gorkularyn in gorkunjy-ozuni soymekdir.
Yagshylygyn in gudratlysy acyk govunlilikdir.
Akmak bilen dostlashmakdan uzakda durun,sebabi ol size komek etmek islese-de zyyan berip biler.
Gysganc bilen dostlashmakdan uzakda durun,sebabi siz ona matach wagtynyz hem komege gelmez.
Size on zelel beren adam bilen dostlashmakdan uzakda durun.cunki ol yene size zyyan yetirip sizi kor kopuge satar gider.
Yalanchy bilen dostlashmakdan uzak durun,sebap olar lupa yaly iki yuzli bolyar,sizin ucin eziz size yakyn adamlary sizden uzaklashdyrar,size dereksiz erbet adamlary size golaylashdyrar.
Garaz yamana yanashsan garasy yokar ,ya-da yaman bilen yoldas bolsan yoran yoluny yitrer,yagshy bilen yoldas bolsan galan ishin bitrer diyleni-da.
YOLAGCHY

Edebiýat, Mesmelejigim tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir