ertir.com un aradan ayrylanyna şugün bir yyl dolya, yatan yeri yagty bolsun, yzyndakylara sabr bersin. :(

Sorag-jogap, Aristokratka tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir