Dostluk.ru — Dostlaryň bilen bile bol

Essalawmaleýkum, Hormatly Türkmen internet ulanyjylary!! Ine bugün Size täze Türkmen web saýty barada habar berýäs. Elbetde, köp funksiýalar ýok bolup biler. Emma, dama-dama köl bolar diýlişi ýaly, hemme zat assa ýuwaş bolar. Indi bolsa Size, saýtyň käbir mümkinçiliklerini tanyş etsem. Ýagny:

1. Forum - bu bölüm saýtymyzyň esasy böl...

Dowamy »

348 0
Täzelikler, 8 months ago


Dostluk.ru

Dostluk.ru saýtyna girizilen täze üýtgeşmeler

1. Öz profiliňe girip sowgatlary indi görüp bolýar.

2. Mowzugy pikirlerde paýlaşyp bolýar.

3. Baş sahypada, Şu aý diýen ýere bassaňyz, şol aýda açylan mowzuklary görüp bilersiňiz.

4. Saýtyň ilkinji android programmasy, saýt baş sahypasyndan ý...

Dowamy »

634 3
Täzelikler, 9 months ago