Dostluk.ru

Dostluk.ru saýtyna girizilen täze üýtgeşmeler

1. Öz profiliňe girip sowgatlary indi görüp bolýar.

2. Mowzugy pikirlerde paýlaşyp bolýar.

3. Baş sahypada, Şu aý diýen ýere bassaňyz, şol aýda açylan mowzuklary görüp bilersiňiz.

4. Saýtyň ilkinji android programmasy, saýt baş sahypasyndan ý...

Dowamy »

115 1
Täzelikler, 2 weeks ago