Bu saytda kän gyzyk we hereket yok. Yada tmda girip bolanokmyka?

Nähili temalar achylmagyny islardiniz we haysylary islanzok?

Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir