Adam söyyän ishine höwesi-söygüsi bolanda kämil edyär diyipdirler. Siz nähili hünäri özünize sayladynyz?

Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir