salam dostlar doganlar

@turkmen_architectural adly instegram accounty açyldy, arhitektor talyplarymyz ve gyzyklananlar goşupbilerler

sahypan hakynda : esasy arhitekturny modeller, animasyonlar, arhitektura hünari barada maglumatlar ve kabir peydaly programmalar ( outo cad, photoshop, adobe premiere, sketchup ve lumion ...)

öwrediler.( önümüzdaki günlerde video ve photograf lar bilen başlanjakdyr)

hormat bilen @turkmen_architectural a çagyryarys !!!

Bilim, tvares tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir