Talyplar.com adresi köpden bäri yzarlaýan welin gyzykly bloglar-a kän. Ýöne her gezek google üsti bilen okamak kynrak düşýär. Bu saýtyň öz programmasy ýokmy?

Köneler, Yeser tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir