Elbetde, Bill Geytsi tanamayan az-az bolsa gerek, sebabi ol Microsoft şereketini esaslandyran hem-de dunyaniñ iñ bay we jomart haýyr-sahawatçylarynyñ biridir. Ol 1955-nji ýylyñ 28-nji oktýabrynda ABŞ-nyñ Waşington ştatynyñ Sietle şäherinde aklawjylar masgalasynda dunya inyar. Sietle şäherindaki yoritelesdirilen "Lakeside" atly mekdepde bilim alyar. Bill Geyts mekdepde okayan dowrunde kiciligine garamazdan 13 yasyndaka ozuniñ ilkinji programmasyny BASIC programmasynyñ dilinde "Atanak nolluk" atly oynuny yazyar. Ol 1973-nji ýylda Garward uniwersitetine okuwa giryar. 1975-nji yylda kompyuteri programma bilen upjun edyar we ozuniñ ilkinji "Microsoft" şereketiniñ duybuni tutyar.

Geytsiñ ejesi mekdep mugallymydygyna garamazdan, "United Way" atly haýyr-sahawat guramanyñ wekili bolupdyr. Kakasy Uilyam Geyts hem Sietlede aklawjy bolup işläpdir.
1987nji ýylda Nyu-York şäherinde geçirilen Microsoft komoaniyasynyñ kici maslahatynda ol Elinda Frençe duş gelyar hem-de 1994-nji yylyñ 1-nji yanwarynda oña oylenyar. Hazirki wagtda olar 3 cagasy bilen Waşington kölüniñ golaýynda yaşaýarlar. Ol 2008-nji ýylyñ oktyabr aýynyñ ahyrynda özuniñ "bgc3" atly 3-nji kompaniyasyny esaslandyrdy. Bu kompaniyanyñ ady "Bill Geytsiñ 3-nji kompaniyasy" diymekligi añladyar
Geytsiñ gaznasynda 1994-2010-njy ýyllar aralygynda 28 milliard dollardan hem kop puly bolup, ýylda 1milliarddan gowrak puluny haýyr-sahawat işlerine sarp edyar.

Terjime eden: Sylapberdi MÄMMEDOW

Köneler, Ero17 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir