Praktikant gözlenýär: Istanbulda täze düýbi tutulýan software kompaniýasynda part-time işläp biljek praktikant gözlenýär. - Türkmen dili, iňlis dili we türk dilini ýokary derejede gürläp we resmi ýazgylary ýazyp bilýän, - İşine jogapkärçilikli garaýan we adamlar bilen gowy aragatnaşyk saklap bilýän, - Bilmeýän zatlaryny öwrenmäge höwesli, - Anailitiki pikir ýöretmäge ukyply, we - Programmirleme düşünjesini C bilen ornaşdyran we OOP logikasyna doly düşünýän, C# programmirleme dilini bilýän (hökmany däl - soňradan öwrenmek ýagdaýy bilen) we web programmirleme esaslaryny bilýän, - Database sistemalaryndan haýsydyr biri bilen işläp bilýän praktikant programmist gözlenýär. Kompaniýamyzyň programmirleme taýdan esasy topary türkmen programmistlerdir. Geljek praktikanta elinden gelýän ähli zatlary öwretmäge taýýar we mundan başga-da bir praktikant üçin ähli ýeňillikleri döredip biljek şertlerimiz bar. Biziň bilen habarlaşmagyň ýollary: mail: akmuhammet@gmail.com, parahat@gmail.com. tel: +90555 560 21 73, +90 535 899 81 91.

Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir