Bu sorag dine menin ucin dal kopler ucin gyzykly bolsa gerek sonky dowur internet sahypalarynda yokary okuw jaylaryny gutaran talyplar yagny oglanlar iki yyl gulluk etmeli diyen yazgylar goze ilyar halk arasynda hem gurruni edilyar kabir yerlerde bir yyl diyip yazyarlar haysy dogryka Gulluk hakda maglumat bu yerde 2 yyl diyilyar ssylkasy Bu yerde hem gulluk hakynda yone 1 yyl diyip yazylypdyr

Köneler, Bayja tarapyndan 5 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir