Sakgalymda aklar peyda boldy bir yyldan bari. On sakgalym düşenligi sebapli bir derman çalypdym. Şondanam göryan welin ýöne içimden bir ses: "dos, özüne biderek göwünlik berme, garrap barýaň sen" diýýän ýaly. Sakgalda eňek aşaklarynda aklar köpelya. Yaş 40-45 bolsa sakgaldaky aklar özboluşly gelşigem berya käbir adama welin menin yaşymda geňräk. Saçymda 9njy klasdan bari bar, saç hiçlay. Sakgal pikirlendirya.

Köneler, shahyr tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir